Vision

När Lisa Ferrazzoli startade The International Preschool, författade hon en ideologi för att beskriva sin vision om hur hon ville att hennes förskola skulle vara, och denna ideologi hänger fortfarande på väggarna i samtliga av The International Preschools förskolor. Det är grunden för allt arbete inom förskolorna och har varit byggstenen för fortsatt framgång i undervisningen av yngre barn.

 

"Att göra barn förtrogna med mångfald och öka deras acceptans för olika kulturer. Att utrusta dem med en stark bas av kunskap inom ett multikulturellt mikrokosmos och förbereda dem för att bli bättre världsmedborgare." - Lisa Ferrazzoli