Historia

Lisa Ferrazzoli grundade The International Preschool 1989 och anses vara en pionjär inom undervisning för yngre barn i Sverige.

Lisa är född och uppvuxen i Newport, Rhode Island, USA. Hon tog lärarexamen på Salve Regina University 1982. När hon flyttade till Sverige fann hon att den kulturella motsvarigheten i Sverige vid den tiden inte helt återspeglade den alltmer mångkulturella världen, som hon ansåg var viktig att barn fick uppleva under sin uppväxt. I oktober 1989 statade därmed The International Preschool i Lisas lägenhet i Majorna.

Gunnar Backman, rektorn för The International School of Gothenburg Region (ISGR) bjöd 1995 in The International Preschool att öppna en andra förskoleanläggning i en ledig byggnad vid deras skola, vilket ledde till att The International Preschool - Guldheden öppnade sina dörrar.

Popularitet och stor efterfrågan ledde sedan till att The International Preschool öppnade sin tredje förskoleverksamhet på Hisingen, tio år senare, i januari 2005. The International Preschool - Biskopsgården är idag den största av alla förskoleanläggningarna med 82 barn på förskolan.

2011 erbjuds The International Preschool att öppna ännu en förskola på The English School of Gothenburg (ESG) campus, och så öppnade The International Preschool - Älvsborg i februari 2012.

The International Preschool är idag den äldsta tvåspråkiga förskolan i Göteborg.