Antagning

Antagning

När vi har lediga platser går vi igenom vår väntelista för att hitta nya barn. Syskon till barn som är inskrivna på The International Preschool prioriteras.

Alla förskolorenheter har sin egen väntelista och du erbjuds tre valmöjligheter i din ansökan. Beroende på hur många alternativ du väljer kan du stå med på upp till tre separata väntelistor, där köerna kan variera. Detta innebär att du först kan bli erbjuden en plats som är ditt andra val av enhet om en plats blir ledig där. Du kan sedan välja att acceptera eller avstå från erbjudandet. Om du avstår från erbjudandet kommer ditt barn att tas bort från den förskolans väntelista.

De primära antagningarna sker i augusti varje år när höstterminen börjar. Ibland blir det platser lediga mitt under terminen, och då kontaktas den familj som står först på väntelistan för den aktuella förskolan och erbjuds plats.

 

Avgifter för förskolan 

The International Preschool följer de svenska reglerna för maxtaxa, vilket innebär att den avgift du betalar som förälder/vårdnadshavare baseras på hushållets inkomst, ditt barns ålder och antalet barn du har i förskolan.

Se vårt PDF-bibliotek för mer information.