Välkommen

En förskola utan gränser!

The International Preschool har fyra förskolor i Göteborgsområdet. De ligger i Majorna, Guldheden, Älvsborg och Biskopsgården.

Vi arbetar aktivt med att integrera vår ideologi i det dagliga livet genom att ge barnen nödvändiga verktyg för att bli mer fördomsfria, och acceptera och förstå andra världsmedborgare.
The International Preschool fokuserar på lärande genom lek och utforskning.

Vi följer den svenska läroplanen för förskolor, samt utbildningsprogrammen "Letterland", som lär ut fonetik och "Second Step", som fokuserar på barnens sociala och emotionella utveckling.